Слово

    Світовідчуття та здатність його висловити у конкретній ситуації є частковими відображеннями світогляду. Вони ж, поряд з іншими «чинниками», впливають на світогляд в цілісності людини. Покладемо, для себе зараз умовно, що слово у широкому розумінні («слово») - єдиний комунікаційний засіб на смислових просторах світу, а «словесне мерехтіння» не помічатимемо. Тобто «слова» суттєво різняться і за змістом, і за формою, і усі важливі.

    Для комп'ютера, кожної миті, дуже важливе його конкретне машинне слово. Слова різних мов люди дбайливо поміщають у словники, бо слова не виникають абияк, в них життя, з ними життя. Слова, разом з мовою, можуть істотно віддалитися від побутового вжитку, як сталося з латинською мовою, але сама мова досі є не лише «словом» в історії.

    «Словом» називають видатну подію, у певній сфері життя. «Словом» може стати літературний твір. Скористаємося віршем, на Ваш вибір, давно присутнім у шкільних програмах. Таким, що захоплює учня, «підіймає в небо» та проникає углиб, «аж до кісток». Вірш, де талановито, художньо, чуттєво круговерті з людської вічності щільно присутні у рядках, і єднають різні місця твору, ..., водночас презентують ландшафт, у його широкому (філософському) розумінні. Ландшафт як розгорнений художній образ, здатний згорнутися, за особистою участю, у лінію вивчених рядків або навіть у «непомітну», толерантну «точку», чуттєво нерухому, для іншого ландшафту.

    Автор отримав художній образ - цілісну динаміку відчуття світу, в певному його місці. Образ, що розкривався з висловленням-написанням. Слова рядків віршу зараз допомагають школяру наближатися до того місця - допомагають розгорненню «слова - образу» в житті школяра. Взагалі, присутність образу в життєвих ландшафтах, розгорнутих «від створення світу», дозволяє свідомо використовувати можливість його часткової присутності в ландшафті, що розгортається.

....Менш повна часткова присутність «слова» помітна з використанням однієї назви твору. Зовсім непомітне, для буденного погляду, природне людське «чуттєве абстрагування», з чуттєвим віддаленням від місцевої конкретики задіяних у вірші образів. Що у нашій моделі виглядає як «повільне» заглиблення образу в тіло життєвого ландшафту конкретної особи. Повільне, від постійної взаємодії з іншими образами у формо-змістовній динаміці.

    Важливість Слова (слова у широкому розумінні) та Його динаміки давно відома людству і відображена релігійною думкою. Наприклад, у Християнстві: «Слово» - твердь небесна - на початку Біблії; «Слово» (Logos) - «Агнець, заколений від закладин світу» (Об. 13:8) - наприкінці Книги. Осмисленням «слова», зараз, займаються вчені у різних наукових галузях. Тому не буде прибільшенням сказати, що, «слово» - опора, «дробина», колія - «злітна смужка» у потрібну мить. Що може символізувати зображення зверху (використана світлина з обгортки книги Тютюнника Ю.Г. «Філософія географії»).